Fakta

Geografi

Bakket og bjergrigt faldende mod et plateau i øst.

Placering
Burundi ligger i det centrale Afrika med grænser til DR Congo, Tanzania og Rwanda.

Areal
27.830 km²

Hovedstad
Bujumbura (250.000 indbyggere)

Højeste punkt
Heha 2.670 m over havets overflade.

Laveste punkt
Tanganyika 950 m over havets overflade.

Klima
Ækvatorialt med store højdeforskelle, der betyder store variationer i temperatur.

Gennemsnitlig årlig nedbør
150 cm.
map.jpg (42.600 bytes)
env.jpg (79.486 bytes)

Miljø

Årligt elforbrug pr. indbygger
28,48 kWh (2001)

Årligt olieforbrug pr. 1.000 indbyggere
0,44 tønder

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
0,03 metriske tons.

Landets andel af den globale CO2-emmission
~ 0 pct.

Befolkningen

Befolkningsgrupper
Hutuer 85 pct., tutsi 14 pct., twa (pygmæer) 1 pct., europæere 3.000, sydasiater 2.000.

Sprog
Kirundi (officielt), fransk (officielt), swahili (ved Tanganyika-søen og i Bujumbura-området).

Befolkningstal
6,4 mio. indbyggere (anslået juli 2005)

Befolkningstilvækst
2,22 pct. (anslået 2005)

Fødsler
39,66 fødsler pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Dødsfald
17,43 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (anslået 2005)

Spædbarnsdødelighed
69,29 dødsfald pr. 1.000 levendefødte (anslået 2005)

Fertilitetsrate
5,81 fødte børn pr. kvinde (anslået 2005)

Forventet levetid
Hele befolkningen: 43,5 år.
Mænd: 42,91 år.
Kvinder: 44,12 år (anslået 2005)

Sundhed

HIV/AIDS-smittede
6,0 pct. eller 250.000 mennesker (anslået 2003)

Antal AIDS-dødsfald pr. år
25.000 (anslået 2003)

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel diarré, hepatitis A og tyfus. Herudover er der høj risiko for malaria.

Adgang til rent drikkevand
78 pct. (2000)

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
0,989 (2004)

Antal sygeplejersker pr. 100.000 indbyggere
28,45 (2004)

Uddannelse
48,4 pct. analfabeter (2003)

Kommunikation og infrastruktur

Jernbanelinjer
Ukendt.

Motor- og hovedveje, asfalterede
1.028 km (1999)

Uasfalterede veje
13.452 km (1999)

Radioer pr. 1.000 indbyggere
70,61

TV pr. 1.000 indbyggere
4,01

Telefoner i brug
23.900 (2003)

Mobiltelefoner i brug
64.000 (2003)

Internetbrugere
14.000 (2003)

Religion
Kristne
67 pct. (romersk-katolske 62 pct., protestanter 5 pct.)

Indfødte religioner
23 pct.

Muslimer
10 pct.


Økonomi

Burundi er et ressourcefattigt land med en underudviklet industrisektor. Der er i høj grad tale om en landbrugsøkonomi; over 90 pct. af befolkningen er beskæftiget i denne sektor. Økonomisk vækst er afhængig af kaffe- og te-eksport, som udgør 90 pct. af landets indtjening af fremmed valuta. Evnen til at betale for import afhænger derfor i høj grad af vejret og internationale kaffe- og tepriser. Den lange borgerkrig og fortsatte ustabile sikkerhedssituation har påvirket Burundis økonomi meget negativt.

Møntfod
1 Burundi franc = 0,005952 kr. (juli 2005).

BNP
24,6 mia. kr. (anslået 2004)

BNP pr. indbygger
3.700 kr. (anslået 2004) (Danmark: 260.000 kr.)

Vækst
3,0 pct. (anslået 2004)

BNP fordelt på sektorer
Landbrug: 48,1 pct., industri: 19,0 pct., service: 32,9 pct. (anslået 2004)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
68 pct. (anslået 2002)

Inflationsrate
8,5 pct. (anslået 2004)

Arbejdsstyrke
2,99 mio. (2002)

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Landbrug: 93,6 pct., industri: 2,3 pct., serviceerhverv: 4,1 (anslået 2002)

Arbejdsløshedsprocent
Ukendt.

Industri
Små forbrugsgoder som sko og sæbe og madtilberedning.

Landbrugsprodukter
Kaffe, bomuld, te, majs, durra, kartofler, bananer, maniok, kød, mælk og huder.

Eksport
196,1 mio. kr. (anslået 2004)

Eksportvarer
Kaffe, te, sukker, bomuld, huder..

Største samhandelspartnere (eksport)
Schweiz 25,8 pct., Tyskland 12,2 pct., Belgien 7,9 pct., USA 5,5 pct., Thailand 5,3 pct., Rwanda 5,2 pct. (2004)

Import
851,3 mio. kr. (anslået 2004)

Importvarer
Produktionsmidler, råolie, madvarer.

Største handelspartnere (import)
Kenya 11,7 pct., Tanzania 9,6 pct., USA 9,1 pct., Belgien 9 pct., Frankrig 8,8 pct., Italien 5,4 pct., Japan 4,8 pct., Uganda 4,8 pct., Zambia 4,2 pct. (2004)

Udlandsgæld
7,0 mia. kr. (anslået 2002)

International økonomisk bistand pr. indbygger
116 kr. (2003)

Udgifter til militær i procent af BNP
6 pct. (2004)
Consulate of Burundi in Denmark • Bredgade 36 • DK-1260 Copenhagen K
Open: Tue.-Fri. 12.30-17.00. Mon. closed
E-mail konsul@burundi-konsulat.dk
(0045) 3311 1254 Fax (0045) 3311 6165